Terms of Use

1. Terma dan Syarat Am

1.1 Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di M99 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan semuanya secara bersama disebut sebagai "M99win", "M99win.com" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau di atas, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca dengan teliti, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dengan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya.

1.2 Maklumat produk, pendaftaran di laman web dan penggunaan sebarang perkhidmatan yang ditawarkan oleh M99win tertakluk kepada "Syarat dan Ketentuan Umum" ini ".

1.3 M99win berhak untuk merevisi "Syarat dan Ketentuan Umum" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semakan sedemikian akan berkuatkuasa sebaik sahaja dipaparkan di bahagian "Syarat dan Ketentuan Umum" di laman web M99win ini. Tanggungjawab anda adalah untuk menanyakan "Syarat dan Ketentuan Umum" secara berkala. Penggunaan laman web anda yang berterusan setelah perubahan atau kemas kini dibuat kepada "Syarat dan Ketentuan Umum" akan membuktikan pengesahan anda mengenai perubahan atau kemas kini tersebut.

1.4 "Terma dan Syarat Umum" ini mewakili perjanjian, akhir dan perseorangan yang telah dicapai antara anda dan M99win menggantikan penggabungan semua perjanjian awal, perwakilan dan kesedaran antara anda dan M99win.com. Anda telah mengesahkan bahawa, secara bersamaan untuk menerima Syarat dan Ketentuan Umum ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun sejauh yang sama secara langsung telah dibuat perwakilan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

1.5 Sekiranya berlaku pertentangan antara pembentangan Perjanjian ini dan peruntukan apa pun di laman web M99win, ketentuan Perjanjian ini akan meyakinkan .

1.6 Kami berhak dengan berhati-hati untuk meminta anda memberikan bukti identiti dan umur anda kepada kami sebagai ketentuan sebelumnya kami membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti permainan M99win.

2. Syarat Penggunaan Akaun

2.1 Sekiranya terdapat kontroversi mengenai akaun Pemain, M99win berhak untuk menangguhkan akaun Pemain sehingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti dikemukakan secara bertulis yang menyatakan tarikh, waktu dan perincian pertikaian dan dihantar melalui e-mel ke 2.2 M99win berhak untuk menangguhkan, membatalkan akaun anda dengan alasan apa pun pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Segala baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda dengan menggunakan kaedah pembayaran seperti yang diputuskan oleh M99win.com. Walau bagaimanapun, M99win berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk membatalkan sebarang kemenangan dan kehilangan baki dalam akaun M99win anda atau kemenangan atau hak prerogatif lain yang mungkin anda miliki dari akaun M99win dan penggunaan perkhidmatan M99win atau / dan Main anda.

2.3 Anda hanya bertanggungjawab menjaga keselamatan maklumat akaun anda. Anda tidak boleh membenarkan orang lain atau bahagian ketiga, tanpa batasan untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun M99win anda, mengakses dan menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web M99win atau menerima hadiah apa pun. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang pembelian atau kerugian yang ditanggung oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun M99win anda.

3. Pertaruhan

3.1 Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:

Pertaruhan

Pemain mesti bertaruh dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka sendiri. Semua pertaruhan akan terbatal jika pada ulasan Pemain mempunyai dana yang mencurigakan atau Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain mereka. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mestilah lebih dari 100% atau setara dengan jumlah deposit anda, atau kami tidak akan dapat membuat permohonan pengeluaran, sila buat jumlah deposit mengikut permintaan.

Pengaruh yang Disahkan

M99win tidak dapat membatalkan pertaruhan setelah Pemain disahkan oleh M99win di akaun anda, kecuali jika taruhan dinyatakan tidak sah atau disebabkan keputusan & penyelesaian yang salah kerana alasan yang dinyatakan dalam Terma & Syarat ini.

Rekod Taruhan yang Tepat

Walaupun ada upaya untuk memastikan ketepatan total, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau penghapusan sehubungan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.

Potongan Taruhan / Taruhan yang Tidak Diselesaikan

Pertaruhan akan dipotong dari akaun anda pada masa meletakkan Taruhan anda, tidak kira bila hasilnya diselesaikan. M99win tidak dapat mengembalikan Taruhan yang ditempatkan pada permainan di mana pertaruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum dapat diselesaikan. Taruhan tersebut akan diselesaikan setelah permainan dan kemenangan tersebut selesai, jika berlaku, ia akan dikreditkan secara automatik ke akaun Pemain pada masa itu. Sekiranya terdapat kesilapan, hubungi Sokongan Pelanggan kami untuk membuat laporan untuk diselesaikan.

Keputusan Pertaruhan M99win adalah Muktamad

Anda telah bersetuju bahawa M99win dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa terakhir dalam menentukan syarat-syarat pertaruhan yang anda buat dan syarat-syarat di mana ia dibuat.

Tanggungjawab Pemain Tunggal untuk Menang

Sebarang cukai dan yuran yang berkaitan dengan kemenangan yang diberikan kepada anda atau pembayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda sendiri. M99win boleh melaporkan dan menekan sejumlah wang dari kemenangan anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk kemenangan lain.

3.2 Pertaruhan Taruhan:

Kepentingan Minimum

Taruhan minimum, bergantung pada Permainan / Produk tertentu, akan berlaku.

Bermain Permainan Automatik / Manipulasi Perisian / Mengacau / Menipu

Main permainan secara automatik oleh perisian atau manipulasi lain dari Permainan atau data akaun Pemain anda / yang lain dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan dalam penghentian keahlian anda, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan sebarang hadiah dan deposit tertunggak dan pendakwaan sivil / jenayah. Sebagai tambahan di atas, anda bersetuju bahawa M99win mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menghentikan akaun anda dengan alasan apa pun dan, tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau permainan apa pun ditawarkan di dalamnya, tidak diingini dengan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman web. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua jalan keluar terhadap M99win untuk sebarang penamatan tersebut. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan tidak mungkin dicapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian tersebut mengandungi kesalahan atau ketidaklengkapan seperti itu, anda melakukan untuk tidak mengambil kesempatan daripadanya. Lebih-lebih lagi, setelah menyedari kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut, anda harus memberitahu M99win secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi janji di bawah klausa ini, M99win berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk biaya untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul dari kelalaian atau tindakan anda dalam memanfaatkan kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut. Anda bersetuju bahawa M99win tidak bertanggung jawab atas kerosakan, kehilangan, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses tanpa izin ke sistem Laman Web atau akaun apa pun, mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau merosakkan Laman Web atau Permainan tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan pelucutan mana-mana dan semua hadiah yang mungkin anda berhak.

Sukan

Untuk Sportsbook Mix Parlay, had pertaruhan adalah MYR 1,000 setiap pertaruhan / tiket. Setiap taruhan / tiket mempunyai pembayaran maksimum MYR 100,000.

4. Kemenangan

4.1 Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan, M99win berhak untuk meminta pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau dokumen lain yang sesuai kerana M99win.com, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Sekiranya anda tidak mematuhi permintaan keselamatan, M99win berhak untuk membatalkan kemenangan dalam akaun anda.

4.2 Mengkreditkan Kemenangan - Kemenangan akan ditambahkan ke Akaun masing-masing secara automatik. Kemas kini akaun anda ini bukan 'bukti kemenangan' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun anda masing-masing. Sekiranya setelah semakan manual terdapat bukti penipuan atau tingkah laku yang tidak beretika, M99win berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan menyemak beberapa akaun anda dengan sewajarnya.

5. Wang Bonus

5.1 Wang Bonus adalah wang maya untuk produk yang diberikan kepada pelanggan untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak boleh mengeluarkan wang tersebut setelah mereka diberikan. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin berlaku. Anda boleh merujuk pada peraturan umum atau terma & syarat promosi.

5.2 Wang bonus boleh ditukar menjadi wang sebenar dan kemudian ditarik setelah pelanggan memenuhi syarat syarat promosi tertentu. < / span>

6. Promosi

6.1 Rollover lalai adalah 25 x (Deposit + Bonus).

6.2 Untuk sebarang pertaruhan yang ditempatkan, dana akan ditolak dari Baki Tunai pemain. Sekiranya tidak ada wang tunai, maka pertaruhan ditolak dari Baki Bonus. Oleh itu Baki Bonus hanya dimainkan jika tidak ada Baki Tunai.

6.3 Semua tawaran hanya terhad kepada SATU akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, bank akaun dan alamat IP.

6.4 Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi yang berlawanan tidak akan diambil kira atau dikira dengan syarat pergantian.

6.5 Sekiranya penarikan dilakukan sebelum pergantian 25 kali, bonus dan kemenangan mungkin akan hilang. Semua pertaruhan seri atau seri tidak akan dikira sebagai syarat pusing ganti.

6.6 Kecuali disebutkan secara khusus dalam syarat promosi apa pun, hanya 25% daripada jumlah taruhan yang ditempatkan pada mana-mana permainan Pai Gow Poker dan Roulette (semua variasi), ditambah 50% RNG Games & Slots akan dikira untuk keperluan rollover bonus & pengiraan cash back.

6.7 M99win berhak untuk meminta bukti identiti pemain yang mencukupi pada bila-bila masa. Bukti tersebut mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, perincian pembayaran dan maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk lulus pemeriksaan keselamatan yang relevan.

6.8 Tidak ada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil di M99win yang boleh menyimpan akaun atau memanfaatkan sebarang tawaran promosi.

6.9 Dengan menyertai sebarang promosi dengan M99win.com, pemain bersetuju untuk mengikuti syarat-syarat ini dan yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana pemain yang tidak mahu bersetuju dengan syarat ini harus menghubungi Pasukan Sokongan M99win untuk maklumat lebih lanjut.

6.10 Demi kepentingan keselamatan, tidak ada pemain tunggal yang boleh menarik lebih dari MYR 50,000 setiap minggu (Isnin - Ahad), tidak termasuk Progressive jackpot menang.

6.11 Sekiranya mana-mana syarat tawaran atau promosi belum dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak, dilanggar, disalahgunakan atau ada bukti siri pertaruhan yang ditempatkan oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan, yang disebabkan oleh bonus deposit atau tawaran promosi lain menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin tanpa mengira hasilnya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, M99win berhak untuk menahan, membatalkan atau mendapatkan semula bonus ditambah semua kemenangan. Sebagai tambahan, M99win berhak untuk mengenakan caj pentadbiran kepada pelanggan hingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran.

7. Peruntukan Perkhidmatan Lain

7.1 Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua biaya yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua pajak yang berlaku seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku semasa menggunakan perkhidmatan M99win.com.

8. Pelbagai

8.1 Sekiranya Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan berlaku.

9. Penafian

9.1 Anda harus memegang M99win.com, pegawainya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal yang tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan akan memberi ganti rugi sepenuhnya sama dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan apa pun (termasuk yuran undang-undang) yang mungkin timbul dari atau dituntut oleh mana-mana pihak ketiga.

9.2 Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana pengubahsuaian, penangguhan atau penghentian Play.

9.3 M99win berjanji untuk menawarkan penyelesaian dan penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu tanpa kos atau beban yang tidak semestinya, menyimpan pertaruhan terperinci dan rekod transaksi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk jangka waktu 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan dapat diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian sengketa atas permintaan.